Saltdal kommune har utviklet egen prosedyre for å ivareta barn og unge som er pårørende til foreldre (og/eller søsken) med psykisk sykdom, rus, alvorlig somatisk sykdom eller skade. Prosedyren gjelder for alle ansatte som jobber med barn og unge i kommunen og tar utgangspunkt i Helsepersonelloven (§10a) som sier at barn og unge har rett til informasjon når mor eller far er syke (og/eller søsken). Barn og unge har krav på informasjon tilpasset alder og utvikling. Dette gjøres i samarbeid med barnets foreldre. Foreldre skal få hjelp til å ta vare på sine barn, slik at barn forblir i sin rolle som barn.

Saltdal kommune har jobbet med utarbeidelse av prosedyren siden 2010. I utarbeidelsen har vi vært pilot for det europeiske prosjektet Camille training, gjennom Nordlandssykehuset ved Ian Dawson.

 

Kontaktpersoner i Saltdal kommune:

Barneansvarlig i kommunen v/ledende helsesøster Annie Louise Franing tlf. 75 68 21 39

Legetjenesten v/Marianne Franing, tlf. 75 68 21 30. 

Barneverntjenesten v/avdelingsleder Lisa Mari Vesteraa, tlf. 75 68 22 56/91 75 50 26

Tiltaksteamet v/Sofie Jakobsen, tlf. 913 22 741

Tildelingskontoret v/Tor Helge Ramsvik, tlf. 75 68 22 32