Torsdag ble det tradisjonelle Blåfrostarrangementet for barnehagene gjennomført med tog og sang i sentrum, og konsert på Slipen.
Takk til elever og lærere i kulturskolen for en flott konsert.

Blåfrost 2018 barnehage