Skredfarevurdering

Skredfaren ventes i hovedsak være nysnøflak og fokksnø etter uværet mandag. Det er også vedvarende svake lag i det gamle snødekke i høyden. Disse kan påvirkes, spesielt der snødekket er tynt. Under skogrensen ventes regn å gi små våte løssnøskred i bratt terreng. I helgen har det vært forhold for å danne rim og kantkorn i overflaten, vær obs hvis dette har skjedd, så kan dette utgjøre et potent svakt lag under nysnøflak og fokksnøflak fra uværet som ventes. Snøskredfaren ventes å komme opp i 3 - betydelig over skoggrensen, lavere under skoggrensen og i de deler av regionen hvor snøbygene ikke traff mandag.

Mer informasjon finner du: Her