Bomiljø 5 Vensmoen, Fløyveien 12, 18, 24 og Rus-/psykriatritjenesten

Tjenesteleder, Finn Obert Bentsen
Mobil: 91 65 17 28
E-post: fob@saltdal.kommune.no
Besøksadresse: Hovedbygget Vensmoen 1. etasje, 8255 Røkland

Både tjenesten i boligene og utadrettet tjeneste har som oppgave å tilrettelegge, gi bistand og veiledning til mennesker som trenger hjelp for at de skal få en trygg, verdig og meningsfull livssituasjon.
Målet er at brukerne skal greie å mestre eget liv så godt som mulig.

Det samarbeides og koordineres med flere andre kommunale og eksterne instanser for at den helhetlige omsorgen skal bli forsvarlig og trygg for den enkelte bruker.

For ytterlige informasjon kan Tjenesteleder kontaktes.

 

Tjenesteområdet består av følgende enheter/tjenester:

Fløyveien 12, Fagkoordinator Raymond Marthinussen 
Mobil: 40 24 70 66
E-post: raymond.marthinussen@saltdal.kommune.no

Boligen har 4 brukere, utviklingshemmede og andre funksjonshemmede.

Fløyveien 18, Fagkoordinator Turid-Hanne Mathisen
Mobil: 94 78 74 23
E-post: turid.mathisen@saltdal.kommune.no

Boligen har 4 brukere, rus/psykriatri

Fløyveien 24, Fagkoordinator Jorid S. Karlsen
Mobil: 90 70 82 60
E-post: jorid.karlsen@saltdal.kommune.no

Boligen har 4 brukere, utviklingshemmede

Utadrettet rus-/psykriatritjeneste, Fagkoordinator Elin S. Bentsen
Mobil: 47 80 11 56
E-post: elin.bentsen@saltdal.kommune.no

Tjenesten omfatter ca 25 brukere

Avdelingsleder, Fløyveien 16, 20 og 26

Avdelingsleder Nina Beck har overordnet ansvar for:
- Fløyveien 16
- Fløyveien 20
- Fløyveien 26

Telefon:  75 68 23 67
Mobil:      91 87 59 83  
E-post: nina.beck(a)saltdal.kommune.no 
Besøksadresse: Vensmoen, 8255 Røkland
Postadresse: Rådhuset, Kirkegata 23, 8250 Rognan

Avdelingsleder, Fløyveien 14 og 51

Avdelingsleder Lena Olsen har overordnet ansvar for:
- Fløyveien 14
- Fløyveien 51

 Telefon:  75 68 23 56
  Mobil:    91 31 20 33 eller 95 70 81 25 
  E-post: lena.olsen(a)saltdal.kommune.no
 Besøksadresse: Vensmoen, 8255 Røkland
 Postadresse: Rådhuset, Kirkegata 23, 8250 Rognan