Informasjon fra Salten Brann

Se Salten Brann sin nettside

 

Brann tar ikke ferie

I Norge er det ferietid i ulike sesonger gjennom hele året hvor  mange bl.a. drar på hytta.
Da er det viktig å forsikre seg om at sikkerheten er i varetatt.
Godt brannvern på hytta gir trygg hyttekos.

En undersøkelse foretatt av NBF og Tryg Forsikring viser at 2 av 3 bruker hytta færre enn 50 døgn pr år.  Mange lar hyttene sine stå tomme i ukesvis mellom hvert opphold. Undersøkelsen fra 2015 avdekket også at nær 60 prosent har for dårlige rutiner for sjekking av røykvarsleren.

- Er det en uke siden sist eller mer, så må man sjekke at røykvarsleren fungerer. Dette burde inngå i de faste rutinene man har ved ankomst til hytta etter forrige opphold, sier Tor Erik Skaar i Norsk brannvernforening.

- Har du en stor hytte på over 60 kvadratmeter, anbefaler vi å utstyre den med flere seriekoblede røykvarslere. En enkel test alle bør gjøre, er å få noen til å trykke inn testknappen mens man selv er på soverommet. Varsellyden skal minimum være 60 desibel. Normalt er dette så høyt at du vil våkne av den. Har hytta flere etasjer, skal den ha en røykvarsler pr. etasje, understreker Skaar.

Camping
Sikkerhet er viktig også for alle som er på camping. Bobiler, campingvogner og båter med overnattingsmulighet bør være utstyrt med røykvarsler og CO-varsler. De som bruker gass bør også vurdere en egen varsler for dette.

- Det kan nok oppleves som unødvendig med flere ulike varslere, men det finnes dessverre få gode kombinasjonsvarslere. Varslere redder mange liv hvert år i Norge, så det er ingen grunn til å slurve med egen sikkerhet, fremholder Skaar.

Slik holder du hytta brannsikker:

  • Test røykvarsleren hver gang du tar hytta i bruk.

  • Gå aldri fra levende lys.

  • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.

  • Askeavfall må håndteres på en forsvarlig måte.

  • Ikke gå fra hytta med elektriske husholdningsapparater i bruk.

  • Ved bruk av gass: Sjekk utstyret jevnlig.

  • Påse at hytta har tilstrekkelig med brannslokkeutstyr.

  • Sørg for å utføre alle bygningsmessige endringer etter gjeldende regelverk

  • Sjekk skorstein og ildsted. Fei skorstein etter behov.

Informasjonsrådgiver Tor Erik Skaar
Stiftelsen Norsk brannvernforening

Info ang feie-/tilsynsgebyr fritidsbolig.

Fra 1 januar 2016 kom det ny forskrift om brannforebygging, se info på hjemmesiden til www.saltenbrann.no

På bakgrunn av dette blir det registrert feie/tilsynsgebyr for fritidsbygg gjeldende fra 01.01.2018.

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Feieren.

Mob:  907 25 322  eller e-post Ernst.Andreas.Eriksen@saltenbrann.no