Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Detaljreguleringsplan Bygdetunet sør

| Kl: 00:00-00:00

Offentlig ettersyn 1. juli - 20. august

Formannskapet vedtok 18.06.2019 i sak 85/19 utleggelse til offentlig ettersyn detaljreguleringsplan for Bygdetunet sør. Plankart kan sees digitalt på : https://kommunekart.com/.

Frist for innspill settes til mandag 20. august. Innspill sendes til postmottak@saltdal.kommune.no eller Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan.

Vedlegg saken:

Særutskrift Utleggelse til offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan Bygdetunet sør, Plan ID 2017003.pdf

Plankart bygdetunet.

Planbeskrivelse Bygdetuntomta Sør_25.06.pdf

Planbestemmelser BygdetunetSør_25.06.docx PDF document ODT document

Vurdering av skredfare.pdf

Geotekniske vurderinger.pdf

Bygdetuntomta-A2-500 ALT 1_11062019.pdf

 

 

 

Publisert | Oppdatert 05. juli 2019

Skjema