28. mai 2020 kl. 13:18

Informasjon om Korona, Saltdal kommune.

Spørsmål om Korona? Send oss E-post: corona@saltdal.kommune.no

Les mer
Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Detaljreguleringsplan for E6 Viskis - Sørelva

Statens vegvesen har oversendt detaljreguleringsplanen til sluttbehandling. Planforslaget er noe endret med større parkeringsplasser, i tillegg er det tatt inn rekkefølgebestemmeler at det skal bygges reingjerde strekningen Sørelva - Lønsdal før E6 kan igangsettes. Etablering av reingjerde krever egen prosess da gjerdet ikke er godkjent bygget. For spørsmål ta kontakt med kommunens saksbehandler Frode Tjønn:

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for E6 Sørelva - Viskis 11501531_4_0.pdf

KU-rapport_reindrift_sør_bork.pdf

Merknadshefte-komplett.pdf

Planbeskrivelse-komplett.pdf

Planbestemmelser-komplett.pdf

Plankart-komplett.pdf

ROS-analyse Rapport E6 Sørelva - Viskis 2018.pdf

Tegningshefte-komplett.pdf

Høringsperioden er avsluttet. Det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspel

Din høringsuttale til planen blir registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldingen blir ikke publisert.