Digital postkasse til innbygger

I slutten av 2014 kom de første offentlige virksomhetene i gang med å sende digital post
til de av sine brukere som har valgt seg en digital postkasse.

Saltdal kommune innfører nå elektronisk post med SvarUt.
Vi har i første omgang valgt å benytte Altinn som digital postkasse.

Saltdal kommune ønsker å benytte sikker digital kommunikasjon som er tilrettelagt for kommuner.
Dette vil sikre oss god kvalitet på leveringen gjennom SvarUt.

Når du får posten i Altinn, vil den bli sendt til deg på papir om du ikke henter den digitalt innen to dager.
Det kan i verste fall ta opp mot 14 dager å få posten på papir. En papirløsning vil derfor ta betydelig lengre tid.

Du kan reservere deg i kontakt- og reservasjonsregisteret dersom du ikke ønsker å være digital
ved å gå inn på norge.no eller ringe 800 30 300.

Virksomheter og organisasjoner mottar all elektronisk post i Altinn, og kan ikke reservere seg.
Det er daglig leder eller styreleder som er tildelt roller i Altinn. Ved å delegere roller kan
man likevel styre hvem som kan hente post i Altinn på vegne av virksomheten/organisasjonen.