Bufetat region nord er samfunnspartner av sykkelløpet Arctic Race of Norway. Samarbeidet skal bidra til å synliggjøre behovet for fosterhjem og hedre de mange fosterforeldrene som stiller opp for barn som trenger dem.
 
Under Arctic Race of Norway i Nordland 10.-14. august var Bufetat til stede gjennom lilla t-skjorter, stander og andre synlige tiltak. Fosterfamilier, ansatte i kommuner, ARN’s øvrige samarbeidspartnere, lag, foreninger og frivillige bidro under slagordet «En god oppvekst varer livet ut» for å skaffe flere trygge fosterhjem.

Hos Bufetat region nord viser nå tallene at samarbeidet og innsatsen har hatt stor effekt. I uken sykkelrittet varte, samt påfølgende uke, hadde Fosterhjemstjenesten i Bodø en tredobling av henvendelser fra personer som ønsket å vite mer om det å bli fosterforeldre. I Nord-Norge totalt var det i denne perioden en dobling av henvendelser. Økningen til Bodø-kontoret var på hele 213 prosent, mens det i Region nord øvrig var en økning på hele 92,5 prosent.

Regiondirektør i Bufetat region nord, Pål Christian Bergstrøm, er svært glad for den voksende oppslutningen.
– Det er svært gledelig å se at samarbeidet med Arctic Race gir resultater. Samarbeidet bidrar til å ufarliggjøre vårt arbeid, og den økte synligheten gir en mer langsiktig effekt som resulterer i flere fosterhjem over tid. Vi har den siste tiden mottatt tilbakemeldinger fra fosterbarn og fosterforeldre som er stolte og glade over den positive oppmerksomheten samarbeidet med Arctic Race skaper, sier regiondirektør i Bufetat region nord, Pål Christian Bergstrøm.

Daglig leder for Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal, er også glad for den positive oppmerksomheten samarbeidet har gitt.
- ARN ønsket med samarbeidet å bidra til å synliggjøre behovet for gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge i Nord-Norge. Det er viktig for oss å skape ringvirkninger for våre partnere, så når oppmerksomheten rundt rittet gir en så god effekt for Fosterhjemstjenesten, er dette en klar seier for oss, sier Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway.


Tar del i rittet
Arctic Race of Norway har gitt fosterbarn æren av å få dele ut trøyen Viking Jersey
til laget med den beste hjelperytteren.
 
- Denne overrekkelsen føler vi har en symbolsk verdi gjennom at fosterforeldre på mange måter fremstår som fosterbarnas hjelperyttere. Samtidig får disse barna og ungdommene en begivenhetsrik dag gjennom blant annet å få hilse på proffsyklister og oppleve rittet på nært hold, avslutter Pål Christian Bergstrøm.

Fakta:
-         I Norge bor nesten 11 200 barn og unge i fosterhjem, av disse bor 1264 i Nord-Norge
-         7 av 10 som ikke kan bo hjemme hos foreldrene, bor i fosterhjem.
-         Det er flest tenåringer plassert utenfor hjemmet
-         Samarbeidsavtalen innbefatter ingen former for økonomiske kompensasjoner fra Bufetat til ARN.
 

 

bufetat.jpg

Foto: Bufetat var aktive og synlige under Arctic Race of Norway 2016, her under aktiviteten “vennskapslenke” fra starten av etappe tre ved Polarsirkelen.