Hvem kan gifte seg borgerlig i Saltdal kommune?

Det borgerlige vigselstilbudet i Saltdal gjelder i utgangspunktet for kommunens egne innbyggere.

I tillegg kan personer som ikke er bosatt i Norge og som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, gifte seg i Saltdal

Tid og sted for vigsel

Tilbud om borgerlige vigsler gjelder fortrinnsvis innenfor kommunens kontortid, mandag - fredag  kl 0800-1530.
Vigsler utføres i Saltdal seremonirom eller i formannskapssalen, Saltdal rådhus på Rognan. Det kan unntaksvis avtales andre tidspunkt og andre seremonirom.

I Saltdal kommune er det ordfører og varaordfører som har myndighet til å utføre vigsler.

Hva må dere gjøre før ekteskap kan inngås?

Før vigselen må dere bestille såkalt prøvingsattest. Brudeparet sender inn egenerklæring og forlovererklæring til Skatteetaten som på bakgrunn av disse opplysningene sjekker om vilkårene i ekteskapsloven er oppfylt. De vil da utstede en prøvingsattest. Kontakt Skatteetaten på telefon eller nett for veiledning.

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdatoen, og må være gyldig på vielsestidspunktet. Original prøvingsattest og kopi av legitimasjon skal sendes til Saltdal kommune, Kirkegaten 23, 8250 Rognan

Bestille tid

Dere bestiller tidspunkt for borgerlig vigsel ved å sende e-post til postmottak(a)saltdal.kommune.no I e-posten må dere oppgi kontaktinformasjon til brudeparet og ønsket tidspunkt for vigsel.

Når kommunen har mottatt prøvingsattesten, vil dere motta en bekreftelse på tidspunkt for vigselen. Prøvingsattest og kopi av legitimasjon må være mottatt av kommunen senest 3 uker før reservert tidspunkt.

Kostnader

Borgerlig vigsel er i utgangspunktet gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Dersom det avtales andre seremonirom eller andre tidspunkt enn regelverket tilsier, kan det tilkomme kostnader.