Ei bok fullpakket av Vensmoen-historie ble lansert nøyaktig på dagen 100 år etter at de første pasientene ble innlagt på tuberkulosesanatoriet.
Siden novemberdagen i 1916 har det skjedd svært mye på Vensmoen, noe årets Saltdalsbok virkelig går i dybden på.

Et bredt bilde
Gjennom solide artikler fra 35 forfattere og rundt 400 bilder og illustrasjoner får leseren et bredt bilde av Vensmoen tre viktige epoker, fra livet til både ansatte og pasienter.
Betydningen Vensmoen har hatt i en større sammenheng blir også belyst.

Satt sine spor

Historien om Vensmoen er spennende og svært mange saltdalinger, i alle fall i øvre del av bygda, hadde noen i familien som jobbet på Vensmoen. Gjerne flere generasjoner.

Vensmoen har satt sine spor i mange mennesker, på godt og vondt. Det er mange gripende historier i boka som anbefales på det varmeste.

Den inneholder artikler, intervju, historiske bilder og mye ny kunnskap. Du kan også lese mye om ringvirkningene dette anlegget har hatt for enkeltpersoner, lokalmiljø, Saltdal kommune og resten av landsdelen. Historien er 100 år og ingen vet hvor den ender.    

Leselysthuset AS
Boka Vensmoen 100 år i samfunnets tjeneste kan kjøpes på Leselysthuset - kr. 350,-

small vensmoen  100 aar  9

Komiteen. Denne gjengen har vært sentrale i jobben med boka. Fra venstre Ulf Bakke, Steinar Skogstad, Kjell Magne Johansen, Liv Krane, Kjell Skogstad og Anne Marit Franing. Jack Inge Sørelv og Arne Arnesen var ikke til stede på lanseringa. Foto: Sverre Breivik