Endelig er det slik at det kan tilbys bredbånd til de som bor i Skaiti! 
Hvis noen har spørsmål, ta kontakt med Dragefossen.