Ferdigstillelse av gang- og sykkelveien i Høgbakken blir forsinket på grunn av kabelomlegging, slik at den ikke blir ferdig før skolestart som planlagt.

Det vil være mulig for gående og syklende å passere området og det vil bli ekstra fokus på sikkerhet.

 

Karianne Laksosnes

Prosjektingeniør, Plan og Utvikling