NVE og fylkesmannen i Nordland har sendt ut varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 for hele Nordland unntatt Lofoten og Vesterålen. 

Mye nedbør gjør at det for Helgeland og Salten er sendt ut farevarsel for jordskred og flom - farenivå gult.

Varslene for ulike regioner kan lese ved å gå inn på nettsiden https://www.varsom.no/