solveig_randi.jpg

Folkehelsekoordinator Solveig Strøm og Konsulent eldre-/funksjonshemmede Randi Taarneby

Foto: Elin Kvamme

 

Folkehelsekoordinator:

Solveig Annie Strøm

Tlf.nr:

75 68 20 07

E-post:

solveig.stroem(a)saltdal.kommune.no

Adresse:

Kirkegata 23, 8250 Rognan

   

Det er en stor satsing på folkehelsearbeid i Saltdal kommune på fysisk aktivitet. Vi har Frisklivs tilbud og kommunen og bedrifter organiserer trimturer med trimkasser som mål. Det er også satt ut sykkelpostkasser og toppturkasser.

Befolkningen oppfordres til å gjøre seg kjent i naturen i nærmiljøet. Det finnes en turbok om turer i kommunen, og kulturkontoret kan hjelpe til med å finne turer med kulturmål, gapahuker og lignende. Det arbeides kontinuerlig med å rydde stier og tilrettelegge for å bruke naturen vår aktivt. Vi har opprettet utstyrssentral i 2015 i kjelleren på Aktivitetshuset.

Daglig bevegelse på minst 30 minutter vil bedre både fysisk og psykisk form. Barn oppfordres til minst 60 minutter med aktivitet.

Alle oppfordres til å gå eller sykle til skole og arbeid.

Av andre satsingsområder er dette nedfelt i plan for folkehelsearbeidet.

Prioriterte arbeidsområder er:

  • Fysisk aktivitet
  • Sunt kosthold
  • Forebygge god psykisk helse
  • Tilrettelegge gode nærmiljøer og trivsel i lokalsamfunnet
  • Helsefremmende skoler og barnehager
  • Helsefremmende arbeidsplasser
  • Økt foreldrekompetanse og veiledning

 

Samarbeidspartnere er bedrifter, lag, foreninger og frivillige.

Ta gjerne kontakt om du har gode ideer eller tips om folkehelse.

Folkehelseloven sier hva vi skal gjøre av lovpålagte oppgaver. Folkehelsekoordinatoren arbeider tverrfaglig for å nå målene i handlingsplanen, og har 50 % stilling. Arbeidsdagene er onsdag, torsdag og annenhver fredag.

Søknadsskjema om tilskudd til folkehelsearbeid er på sidene til nfk.no.