§1 Formål:

Formålet med utvidet jakttid på elg er å imøtekomme særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov.

 

Jakten utvides fra og med 1. november til og med 30. november 2016.

 

Saltdal

Alle bestandsplanområder unntatt Junkerdal.

 

elg_foto_tom_hansen.jpg