Saltdal kommune jobber nå med en kulturminneplan. Hensikten med dette arbeidet er blant annet å få en oversikt over kulturminner i kommunen og redusere tap av bevaringsverdige kulturminner.

Har du forslag til kulturminner i Saltdal som bør tas vare på? I så fall vil prosjektledelsen gjerne vite om dette.

Hva slags kulturminne er det, hvor er det, gjerne litt om historien og hvorfor det bør tas vare på.

Send ditt innspill til Saltdal kommune innen 1.oktober; postmottak(a)saltdal.kommune.no

Du kan også levere forslaget i Servicetorget på Rådhuset.