Forbud mot fossil oljefyring i 2020

Stortinget har vedtatt et forbud mot bruk av fossil fyringsolje innen 2020. 
Det finnes ulike alternative fyringskilder, som for eksempel varmepumpe, bioenergi og solenergi.
For enkelte med nyere fyingsanlegg og oljetank kan bruk av bio-fyringsolje være et alternativ.

Fjerning eller sanering av oljetank

Tanker som ikke skal brukes mer skal tømmes, rengjøres og som hovedregel fjernes, jfr. Forurensningsforskriften § 1-8

For både gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.
Tømming og rengjøring skal kun gjøres av firma som har rensing og fjerning av oljetanker som spesialfelt. Du finner flere slike firmaer som tilbyderne på oljefri.no.

Som nevnt over er hovedregelen at tanker som ikke er i betryggende stand eller som ikke skal brukes mer fjernes. Men dersom den nedgravde oljetanken ligger vanskelig til slik at det vil medføre betydelige kostnader å fjerne den så godkjenner Saltdal kommune at gammel tank blir liggende i grunnen forutsatt at den tømmes, rengjøres, kontrolleres for hull (slik at man er sikker på at det tidligere ikke kan ha vært lekkasje) og fylles med sand, grus, lettklinker, pukk eller liknende.

Dersom tanken ønskes gjenfylt i stedet for fjerning skal det sendes en kort begrunnet søknad til Saltdal Kommune.

Dersom tanken fjernes skal vi ha beskjed. Firmaet som har gjort jobben gjør vanligvis dette automatisk, men du som huseier har det endelige ansvaret for at kommunen har fått beskjed.