Alle kommunene fikk i vinter en sterk oppfordring fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om å legge ekstra vekt på markeringen av frigjøringsdagen og veterandagen i år. 2020 er et merkeår fordi det er 80 år siden andre verdenskrig rammet Norge, og det er 75 år siden frigjøringen. 2020 vil være det siste store jubileumsåret med gjenlevende veteraner og tidsvitner.

Forsvarsministeren la vekt på at frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen som markeres over hele landet 8. mai hvert år er en merkedag der vi minnes dem som har gitt sitt liv for vår frihet, og viser vår støtte og anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort og gjør en innsats for å verne om vår fred og vårt demokrati, hjemme og ute.

8. mai 1945 er en helt spesiell dag i norsk historie. Siden da har norske kvinner, menn og barn hatt gleden av å leve under fredelige kår i et fritt og selvstendig demokrati. Gleden kom tydelig til uttrykk blant befolkningen da freden brøt løs.

 

I Saltdal vil dagen bli markert med både tale, musikk og blomster, men på grunn av situasjonen knyttet til koronaviruset vil ikke innbyggerne bli invitert til å delta.  I stedet vil seremonien bli filmet og lagt ut på kommunens hjemmeside og Facebook-side. Klokken 15.00 vil opptakene være tilgjengelige, og kan deretter sees når som helst og hvor som helst.

Program:  

Fra Saltdal bygdetun ved minnesmerket over Sverre Granlund

  • Finn Rønnebu, konservator i Nordlandsmuseet, forteller om Sverre Granlund og om 8.mai og maidagene i Saltdal i 1945.
  • Dikt framført av kulturskoleelev Angela Moen

Fra bautaen på kirkebakken ved Saltdal kirke

  • Musikk framført av Janicke Lekang
  • Tale av ordfører Rune Berg
  • Kransnedleggelse ved Hans Petersen, Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner
  • Musikk framført av Janicke Lekang
  • Representanter fra heimevernet danner flaggborg.

 Kl. 15.00 legges opptak fra dagens seremonier ut på kommunens hjemmeside;  www.saltdal.kommune.no  og Facebook-siden  «Saltdal kommune» .