Timeplan for 2021

Timeplan Friskliv/Fysak finner du her

Badminton 2021-2022

Vi håper å få dette tilbudet igang igjen så snart pandemisituasjonen tillater leie/bruk av samfunnshuset.

Inspirasjonskurs - 5 grep for økt hverdagsglede

Mulig kursstart i 2022. Vi kommer tilbake med nærmere info.

Se infovideo her.

KID - kurs i mestring av depresjon.

KID kurs er et tilbud for de som sliter med nedstemthet eller depressive symptomer. Du lærer metoder og teknikker som kan hjelpe deg å endre negative tanke- og handlingsmønster. Formålet med kurset er å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Deltagerne øves i å se sammenhenger mellom tanker, følelser og handlinger.

Vi håper på oppstart i januar 2022.

Gågruppe

Se info om tilbudet her.