Vi har utstyr. Onsdager på samfunnshuset
kl.18.00-19.30 fra 31 jan til 13 juni. Ikke onsdag 7 februar.

Har du lyst å bli med? Bare møt opp eller ring: ansvarlig Sonja Kvarsnes tlf. 918 04 142