Fylkesmannen har innført ekstraordinært båndtvang i deler av Nordland.

For Saltdal kommune gjelder følgende:

Balvatn og Saltfjellet reinbeitedistrikt – Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål og Saltdal kommune: Fra Riksrøys Rr. 238 går grensa langs sørsiden av Eidevatnet, Låmivatnet, Langvatnet, Sjønståelva og vassdraget ned til Finneid. Grensa følger så sjøen til Rognan, og videre langs Skjerstadfjorden til Misvær og videre på sørsiden av Sundstraumen og Beiarkjeften. Grensa følger vider på østsiden av Nordfjorden, så på nordsiden av Beiarfjorden inn til Beiarelva. Beiarelva følges opp til Storjord før den følger FV 813 til Vesterli og FV 812 over til Saltdal. Herfra følges Saltdalselva sørover til den møter Junkerdalselva. Junkerdalselva, Graddiselva og RV 77 følges til Svenskegrensa, og herfra nordover igjen til utgangspunktet ved Rr. 238

Forskriften om ekstraordinær båndtvang for hunder, Grane, Hattfjelldal, Rana, Hemnes, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål og Saltdal kommune finner du her .

Saltdal kommune ber folk om å ta hensyn og vise varsomhet med å slippe hunder fri ellers i kommunen, med hensyn til annet vilt grunnet store snømengder.