Kompetansefelt

Generelt

Fysioterapeuters kompetansefelt er kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.

Valg av tiltak er basert på en grundig undersøkelse og funksjonsvurdering.

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også på sykehjem og helsestasjon. Fysioterapeutene deltar i frisklivsarbeidet i Saltdal.

Pris for tjenesten

Trygden yter hel eller delvis stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut såfremt fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen. Pasienten betaler egenandel avhengig av behandlingsform og –tid.

Behandling er gratis for barn under 16 år, godkjente yrkesskader og for beboere med langtidsplass på sykehjem.

Det fins en egen frikortordning der blant annet fysioterapi inngår(frikort tak 2). Dette er automatisert, og frikort blir sendt ut fra Helfo når frikortgrensen er nådd. Hvis man har betalt over frikortgrensa, blir dette refundert (i 2019 er egenandelstaket 2085,-).

Praktiske opplysninger

Fysioterapitjenesten i Saltdal har totalt 5,8 stillinger i kombinasjon ansatt/driftsavtale, og er lokalisert på Saltdal helsesenter i den nye fløyen mot øst(egen inngang).

Du kan motta fysioterapi uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke helsesenteret, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Du trenger ikke lengre henvisning fra lege for å oppsøke fysioterapeut. Det er for tiden noe ventetid for time hos fysioterapeut. Det gjøres likevel prioriteringer avhengig av problemstilling. F.eks slagrammede, opptrening etter skader og operasjoner samt barn under 16 år vil få time i løpet av få dager.

Oppstart åpen hall 2020

Åpen hall for voksne starter opp torsdager fra klokka 10.00-12.00 i Idrettshallen.  Ansvarlige HE/SU/RT/KB

Nye deltakere og tidligere deltakere er hjertelig velkommen!