Kompetansefelt

Fysioterapeuters kompetansefelt er kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.

Valg av tiltak er basert på en grundig undersøkelse og funksjonsvurdering.

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også på sykehjem og helsestasjon. Fysioterapeutene deltar i frisklivsarbeidet i Saltdal.

Pris for tjenesten

Trygden yter hel eller delvis stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut såfremt fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen. Pasienten betaler egenandel avhengig av behandlingsform og -tid hvis ikke diagnosen gir rett til fri behandling. Behandling er gratis for barn under 12 år og for beboere med langtidsplass på sykehjem. Det fins en egen frikortordning der blant annet fysioterapi inngår (frikort tak 2). Dette må søkes om når man når egenandelstaket (i 2017 er egenandelstaket 1990,-).

Praktiske opplysninger

Fysioterapitjenesten i Saltdal har totalt 5 stillinger i kombinasjon ansatt/driftsavtale, og er lokalisert på Saltdal helsesenter i den nye fløyen mot øst (egen inngang).
Du kan motta fysioterapi uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke helsesenteret, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

For behandling hos fysioterapeut, må det foreligge henvisning fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor. Det er stor pågang til behandling, så en må påregne ventetid for å få time. Det gjøres likevel prioriteringer avhengig av problemstilling.

Oppstart åpen hall 2018

Åpen hall for voksne starter opp torsdag 13. september klokka 10.00 i Idrettshallen.

Nye deltakere og tidligere deltakere er hjertelig velkommen!