Fysioterapitjenesten kan bidra med

  • Undersøkelser
  • Funksjonsutredninger/motoriske vurderinger
  • Utforming og oppfølging av tiltak
  • Behandling
  • Gruppetreninger
  • Opplæring og faglig undervisning
  • Formidling av kompenserende ganghjelpemidler