Helsedirektoratet har bestemt at fysioterapeuter i privat og offentlig regi utenfor spesialisthelsetjenesten må stenge.

Fysioterapiavdelingen på helsesenteret stenger derfor fra 16.03. I første omgang gjelder dette fram til 26.03.

Fysioterapeut kan likevel nås på telefon 75682138 eller 90042218 innen vanlig kontortid.

Ergoterapeut er tilgjengelig på telefon 97693476.

 

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-vedtar-stenging-av-virksomheter