Da var gang- og sykkelvegen på Høgbakken endelig ferdig. Vi ser frem til en tryggere skoleveg for barna.
Saltdal Kommune takker entreprenør PK Strøm AS for godt samarbeid og vel utført oppdrag.

Karianne Laksosnes
Prosjektingeniør, Plan og Utvikling

 

Ny gang og sykkelvei