Gebyrregulativ 2023 for byggesaker, plansaker, oppmåling mv kan du laste ned her.