Fysioterapeutene kan fra mandag 20. april gjenoppta èn til èn behandling.

Helsedirektoratet har publisert en nasjonal veileder som legger føringer for hvordan smittevern skal ivaretas.

Det vil bli en gradvis start av virksomheten ved fysioterapien på helsesenteret fra mandag 20. april.

Flere av fysioterapeutene er omdisponert, men fra 4. mai vil alle være tilbake ved helsesenteret.

Gjenåpningen gjelder kun èn til èn behandling. Det blir altså ikke aktuelt å starte gruppetilbud innen fysioterapi/friskliv i denne omgang. Det åpnes heller ikke for egentrening ved fysioterapien, kun timer etter avtale. Avtale gjøres på telefon. Nærmere informasjon om våre rutiner får du hos din fysioterapeut.

 

Fysioterapeut 75682138/91243620

Ergoterapeut 97693476.