Listeforslag som er godkjent er Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Saltdalslista og Rødt. 

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om  godkjente listeforslag må fremmes innen 7. juni 2019.