dsc_9780_per_og_kaisa.jpg

Foto: Sverre Breivik

Kunstnerparet Per Adde og Kajsa Zetterquist har opprettet stiftelsen Adde Zetterquist kunstsamling. Formålet er at deres kunst skal komme offentligheten til gode ved at det etableres et eget galleri tilknyttet Nordland nasjonalparksenter. Stiftelsen skal påse at kunsten, som stilles til disposisjon for kunstgalleriet, forvaltes og formidles i samsvar med intensjonene i stiftelsens vedtekter.

Kunstnerne har til sammen  donert 60 verk til samlingen.

Galleriet finner du på Storjord, samlokalisert med Nordland nasjonalparksenter. Området har også turistsenter og et stort og godt utbygd turnett i et spennende område.

Ved Polarsirkelsenteret på Saltfjellet har Nordland nasjonalparksenter nå et veiledningstilbud kalt «Fjelltur med fjelljo» t.o.m 10. august. Tilbudet er spesielt rettet mot barn og unge og har som hensikt å øke kunnskapen om våre naturverdier. Ta gjerne kontakt med Benny Sætermo for mer informasjon: 400 67 252/906 51 410