Resultatet er det beste på mange år og betyr at det opparbeidede underskuddet som gjorde at kommunen ble registrert på Robek-listen i 2015 nå er halvert.
 – Vi er strålende fornøyde med resultatet, og ønsker å gi honnør til ansatte for god gjennomføring i fjoråret, sier ordfører Rune Berg og rådmann Ronny Seljeseth.
Regnskapet skal behandles av kommunestyret i juni.  

 

small image 1
Foto: Saltdal kommune