Helsedirektoratet og regjeringen har besluttet gradvis gjenåpning av samfunnet. Fra og med 07.mai åpnes det for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Smittevernreglene er også endret slik at kravet om to meter avstand er justert til én meter.

Fra tidligere har Helsedirektoratet anbefalt «Arbeidsgivere, som har mulighet til det, bør tilrettelegge for fleksibel arbeidstid, hjemmekontor og møter via videooverføring. Dette vil bidra til å redusere antall mennesker som reiser kollektivt og som sitter i åpne kontorlandskap eller møterom samtidig». Den siste anbefalingen er isolert sett ikke endret, men har hovedsakelig vært begrunnet med å redusere omfanget av kollektivreisende.

I og med at man nå åpner opp for samling på inntil 50 personer ønsker vi å gradvis normalisere tilgang for publikum og hverdagen for kontoransatte. Kriseledelsen har besluttet at fra 07. mai vil rådhuset gradvis bli åpnet opp for publikum igjen. I første omgang vil det være mulig med avtalte møter på Rådhuset. 

Dato for åpning av servicetorget er enda uklart, da smittevernutstyr og forebyggende tiltak må på plass. Det vil være mulig å avtale møter med saksbehandlere, men da terskelen for bruk av hjemmekontor fremdeles er lav, må det avtales på forhånd. Det er ikke sikkert du får kontaktet din saksbehandler ved å møte opp uten en avtale. Saltdal kommune ønsker at så mange møter som mulig blir avholdt digitalt.

 

Har du spørsmål kan man rette disse til servicetorget på: 75682000 eller e-post: postmottak@saltdal.kommune.no.