Kurssted: Skattekontoret i Bodø, Molovn. 20

Tid: kl 17.00 - 20.30

Tema og påmelding: http://www.skatteetaten.no/bedriftskurs