Økonomisk sosialhjelp:

Nå kan du søke økonomisk sosialhjelp ved på logge deg inn på www.nav.no – (din side - bank ID)

 

Ang. timeavtaler:

Det er besluttet at NAV ikke tar inn timeavtaler dersom dette ikke er strengt nødvendig. Avtaler gjennomføres pr. telefon eller via nettmøte.

 

Hvordan komme i kontakt med NAV:

Ønsker du kontakt med NAV/eller din saksbehandler oppfordres du til å gjøre det via www.nav.no (din side).

 

Krisehjelp – KUN økonomisk sosialhjelp:

Leder Victoria Nikolaisen vil være tilgjengelig på tlf. 406 12 834.

 

Grunnet svært stor pågang må det forventes forlenget saksbehandlingstid og lengre svartid.

 

Takk for tålmodigheten 😊

 

Hilsen NAV Saltdal