Tilskudd til sang- og musikklivet i Saltdal.

Harald Bakkes minnefond vil også i 2018 gi økonomisk støtte til aktiviteter til fremme av sang- og musikklivet i Saltdal .

Tilskudd kan gis til:

Innbyggere i Saltdal som søker kortere eller lengre musikkutdannelse.

Utviklingsfremmende tiltak for kor, korps, grupper.

Opptak, nedskriving, innspilling og/eller utgivelse av musikk fra Saltdal. Herunder hører folkemusikk, arrangementer og musikk av komponister fra Saltdal. Bestillingsverker for vårt lokale sang og musikkliv.

Styrking av det ytre miljø. Her tenkes på instrumenter i våre forsamlingshus, sanganlegg, bygningsmessige forhold o.l.

Eventuelle andre tiltak som åpenbart er til beste for musikklivet i Saltdal.

Søknad sendes til:

 Harald Bakkes Minnefond

v/Madsens Regnskapskontor AS, Osveien 10B

8250 Rognan innen 20. januar 2018