Representanter Vararepresentanter
SP, SL, H  
Ole Bøhlerengen, leder 1. vara  Karen-Marie Mindrum Madsen
Per Arne Knædal, nestleder 2. vara Kenneth Andersen
Janne Grauer Myrvoll 3. vara Marius Næstby
Eva Bredesen 4. vara Roald Kristensen
  5. vara Kim Marion Mietinen
  6. vara Ben-Remy Molid
AP, RØ  
Olav Eldøen 1. vara Ingunn Kristine Mikaelsen
Kjell Magne Johansen 2. vara Bella Abrahamyan
  3. vara Lovise Jakobsen
  4. vara John Helge Johansen
  5. varaTone Bakke
FRP  
Ann Kristin Larsen 1. vara Therese Gjelseth
  2. vara Jim Hansen
  3. vara Jan Arild Ellingsen

Ole Bøhlerengen leder,

ole.bohlerengen@signalbox.no 

Mobil: 90 01 61 69

Per Arne Knædal, nestleder,

Mobil 97 69 34 99