Legetime for Helseattest

Time for legeundersøkelse for helseattest førerett bestilles alltid på forhånd – fortrinnsvis gjennom appen Helserespons eller på hjemmesiden til Saltdal Helsesenter.

- Time for helseattest må alltid bestilles særskilt. Legen har ikke anledning til å fylle ut Helseattest førerett samtidig med legekonsultasjon for andre forhold, det være seg undersøkelse for medisinske problemstillinger, blodtrykkskontroll eller hva det måtte være.

Ta med til legetimen

- Gyldig legitimasjon
- Søknad om førerkort/kompetansebevis - med ferdig utfylt: Egenerklæring om helse. Skjema finner du: Her 
  Eller kan fåes ved Statens vegvesev eller fra Saltdal Helsesenter.

Normalt kan Helseattest førerett utstedes straks legeundersøkelsen  er ferdig. Men enkelte ganger må legen først innhente supplerende/ekstra opplysninger før legen kan utstede attesten.

Honorar

Honorar for utstedelse av Helseattest førerrett er økt til kr. 700,-, fastsatt på bakgrunn av økt tidsbruk for legen.
Mer om regelverket fra helsedirektoratet finner du: Her