Torsdag 10. november har legetjenesten inkludert ekspedisjon, laboratorium og skiftestue Fagdag.

Helsesenteret er stengt, all vanlig virksomhet utgår - unntatt øyeblikkelig hjelp!

Avtalte konsultasjoner berøres ikke.

Reseptbestilling, timebestilling, prøvetaking og sårskift må utsettes.

 

Legevakt: 75 69 22 22 eller 116117 - Akutthjelp 113

 

Informerer Saltdal Helsesenter.