Helsestasjonens forebyggende arbeid med barn og unge

  • Psykososiale problemer
  • Belastningslidelser
  • Ulykker og skader
  • Astma og allergi og inneklimasykdommer

Tverrfaglig samarbeid

  • Prevansjonsveiledning
  • Familieveiledning
  • Vaksinering av barn og unge
  • Influensavaksinering