Fra og med fredag 1. mars kl. 08.00 og fram til og med den 22. mars kl. 08.00 vil årets skattelister være til offentlig ettersyn.

Her er linken til listene. - Gå inn videre nederst på Skattelister.