Informasjon om Korona, Saltdal kommune.

Spørsmål om Korona? Send oss E-post: corona@saltdal.kommune.no

Les mer
Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Her er ulike gjeldene/vedtatte planer:

Trafikksikkerhetsplan

Boligpolitisk plan

Saltdal kommunes boligpolitiske handlingsplan «Med bomulighet for alle…» ble vedtatt i kommunestyret den 17.06.2015
Planen beskriver prioriteringer og målsetninger for perioden 2015 – 2030. Planen skal bidra til en større effektivitet og en mer samkjørt og helhetlig innsats på boligområdet i kommunen.

Boligpolitisk handlingsplan for Saltdal kommune 2015-2030: Her

Kilder og bildereferanser - Boligpolitisk handlingsplan: Her

Kommunal planstrategi 2016-2019

Saltdal kommune utarbeidet forslag til kommunal planstrategi for perioden 2016 – 2019. Kommunal planstrategi skal utarbeides senest ett år etter at nytt kommunestyre er konstituert. I henhold til plan og bygningslovens § 10 -1 skal den kommunale planstrategien gjøres offentlig tilgjengelig i 30 dager før det fattes politisk vedtak.

Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp med eller videreføre de neste fire årene for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen.

Planstrategien er ikke en plan, men et verktøy og hjelpemiddel for å prioritere og konkretisere kommunes planarbeid i perioden 2016 – 2019.

Planstrategien var til politisk behandling i Formannskapet 14. juni og Kommunestyret i 22. juni 2016

Frist for innspill ble satt til søndag 12. juni 2016

Forslag til planstrategi finner du: Her

Omsorgsplan 2020

Omsorgsplan vedtatt i kommunestyret den 30.06.2010: Her

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2019 - 2028

Finner du:Her

Høringsperioden er avsluttet. Det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspel

Din høringsuttale til planen blir registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldingen blir ikke publisert.