Her er Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte telefonnummer og webside:

Tlf: 800 57 000

webside:  https://hfsm.no/

               Årsrapport