Saltdal kommunestyre gjorde i sak 74/24 vedtak om å legge ut "Forslag til forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket, Saltdal kommune" på høring i 6 uker. Vedlagt ligger kommunestyrets vedtak, forslag til forskrift og følgebrev til forskrift. Høringsinnspill sendes elektronisk til postmottak@saltdal.kommune.no eller pr post til Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan. Høringsfrist 15.08.2024.

Saksprotokoll Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll etter forurensningsreglverket. Forslag til høring.pdf

Forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket.pdf

Følgebrev til forskrift.pdf