I forbindelse med den årlige rulleringen, legges prioritert handlingsplan for idretts- og nærmiljøanlegg ut på høring.

For å kunne søke om tilskudd til idretts- og nærmiljøanlegg gjennom spillemiddelordningen, må Saltdal kommune rullere handlingsplanen hvert år.

Hvis det planlegges nye nærmiljøanlegg, idrettsanlegg eller friluftsanlegg bør vi få innspill om disse.

Anlegg som allerede står på prioritert handlingsplan kan gjerne komme med innspill om status/ fremdrift.

 

Frist for å sende innspill til Saltdal kommune er 25. oktober.
Høring - prioritert handlingsplan for idrett- og nærmiljøanlegg 2016/2017: Her

Camilla Olsen
Konsulent barn, ungdom og idrett
Saltdal kommune
Tlf. 75 68 22 94
Mobil: 97 12 39 37
E-post: camilla.olsen(a)saltdal.kommune.no