Det blir vaksinering på ROGNAN HELSESTASJON følgende dager:

                        TORSDAG 13.10.16   KL.10.00 - 14.00

                        FREDAG    14.10.16  KL.10.00 - 14.00

 

INFLUENSAVAKSINE :           KR. 100.-

PNEUMNOKOKKVAKSINE:     KR. 450,-

 

Personer i disse gruppene anbefales spesielt å ta influensavaksine:

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle som har fylte 65 år

Barn og Voksne med:

-diabetesmellitus type 1 og 2

-kronisk luftveissykdom

-kronisk luftveissykdom

-kronisk hjerte- og karsykdommer

-kronisk leversvik

-kronisk nyresvik

-kronisk nevrologisk sykdom eller skade

-nedsatt infeksjonsforsvar

-svært alvorlig fedme (BMI over 40)

-annen alvorlig eller kronisk sykdom

 -gravide fra 12. svangerskapsuke

 

Mer informasjon om influensa og influensavaksinen finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.  Her finnes bl.a. svar på de vanligste spørsmålene om influensavaksinen.

 

Rognan Helsestasjon