Personer i disse gruppene anbefales spesielt å ta influensavaksine:

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
Alle som har fylte 65 år

Barn og Voksne med:
- diabetesmellitus type 1 og 2
- kronisk luftveissykdom
- kronisk luftveissykdom
- kronisk hjerte- og karsykdommer
- kronisk leversvik
- kronisk nyresvik
- kronisk nevrologisk sykdom eller skade
- nedsatt infeksjonsforsvar
- svært alvorlig fedme (BMI over 40)
- annen alvorlig eller kronisk sykdom
- gravide fra 12. svangerskapsuke

Mer informasjon

Mer informasjon om influensa og influensavaksinen finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.  Her finnes bl.a. svar på de vanligste spørsmålene om influensavaksinen.