Fra 1 januar 2016 kom det ny forskrift om brannforebygging, se info på hjemmesiden til www.saltenbrann.no

På bakgrunn av dette blir det registrert feie/tilsynsgebyr for fritidsbygg gjeldende fra 01.01.2018.

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Feieren,

Mob:  41 33 30 42 eller e-post Ernst.Andreas.Eriksen@saltenbrann.no