Med bakgrunn av lite smitte i samfunnet og lite henvendelser avslutter vi fom 29.05.20 koronatelefonen som har vært en publikumstelefon siden starten av pandemien. Har du spørsmål om korona oppfordrer vi til å finne informasjon på nettsidene til folkehelseinstituttet www.fhi.no og helsedirektoratet www.helsedirektoratet.no. Det er også en god del informasjon på kommunens hjemmeside  Vi tar imot henvendelser på epost corona@saltdal.kommune.no som bli besvart fortløpende på alle hverdager. Personer som har behov for medisinsk hjelp skal kontakte Saltdal helsesenter på telefon 75 68 21 30. Øyeblikkelig hjelp 116 117 eller medisinsk nødtelefon 113. I tillegg kan vi kontaktes på appene Helserespons og Besøkslegen.

På grunn av covid-19 har det vært et svært begrenset dagaktivitetstilbud. Nå gleder vi oss til å øke dette viktige tilbudet og vi planlegger for økt aktivitet på våre dagaktivitetstilbud i tråd med nye nasjonale råd og starter med tilpasset tilbud allerede i dag. Kommunens innbyggere kan forvente gradvis økt tilbud de neste ukene. Tilbudene blir tilpasset gjeldende råd om smittevern og brukernes individuelle behov blir avgjørende.

Saltdal kommune har samlokaliserte omsorgsboliger og bofellesskap for eldre og andre med funksjonsnedsettelse sentralt på Rognan, Saltnes og Vensmoen. Kommunen har tiltak som reduserer smittefare i hjemmene og i fellesarealer i samråd med beboere og pårørende, noe som gir noen begrensninger for besøk og aktivitet. Det kan være mange negative konsekvenser av sosial isolasjon og det er gledelig at vi nå kan legge til rette for mer besøk og sosial omgang. Ta kontakt for mer informasjon om lokale smittevernhensyn.

Saltnes og Hesteskoen bofellesskap tlf 915 18 406

Heimly og omsorgsboliger tlf 911 28 010

Fløyvegen 14 og 51 tlf 756 82 356

Fløyvegen 16, 20 og 26 tlf 918 75 983

Fløyvegen 12, 24 og ROP bolig tlf 916 51 728

 

Saltdal sykehjem gir beboere mulighet til å få besøk av sine nærmeste i tråd med nasjonale smittevernfaglige råd. Besøk bør fortrinnsvis skje utendørs eller i eget tilrettelagt besøksrom. Besøkende blir grundig orientert om smitteverntiltakene som gjelder før besøket. Vår dyktige medarbeidere legger til rette for besøk i fri luft og for at beboere og pårørende kan snakke sammen med digitale løsninger som eks. Ipad. Det vil bli en gradvis lettelse på besøksrutinene i tiden som kommer, blant annet vil det bli mulighet til besøk på pasientrom når nødvendige smitteverntiltak er på plass.

Vi ønsker besøkende hjertelig velkommen og minner samtidig om at sykdommen covid-19 er spesielt alvorlig for eldre personer og pasienter med enkelte kroniske sykdommer. Derfor er det særlig viktig at besøkende følger smittevernrutinene.  Besøk avtales på forhånd med Fagutvikler Sissel Guttorm på tlf 918 81 655 på hverdager mellom kl 10.00 – 14.00.