Når det gjelder Pothus og Evenesdal og dens stikkveier, samt Vassbotnfjell, møter de på oppsatt dag på Vensmoen. Eller der det passer best.
INFLUENSAVAKSINERING 2020
I år er alle dosene i programmet forbeholdt målgruppene fram til 1. desember.
På bakgrunn av Corona epidemien blir det ingen servering. Ta på klær som gjør det enkelt å sette vaksinen i åpent lokale! For de som kan, la bilen stå hjemme.
Vaksinen blir fakturert i etterkant.
Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 75 68 21 39.