Tirsdag 24.04. åpner helsesenteret først kl 10. på grunn av felles personalmøte

 Dette gjelder:

Helsestasjon

Legetjenesten med ekspedisjon og laboratorium

Fysioterapi

Jordmor

Friskliv